OPERATION N1.

OPERATION N1.

Arne Borgan kobler i denne utstillingen polfarere, superhelter og black metallens ikonografi sammen med den norske myten om polfareren som helt eller overmenneske. Som bakteppe for koblingen ligger en refleksjon rundt hvordan historiske begivenheter skrives.
Tittelen på utstillingen er hentet fra navnet på Roald Amundsens zeppeliner NORGE N1 som ble brukt til å fly over nordpolen i 1926. Utstillingens Zeppeliner, som for anledningen er utstyrt med klovnenese, norske flagg og pentagram kan betraktes som en kombinasjon av NORGE N1 og den tyske zeppelineren Hindenburg.

Utstillingen inneholder to store foto. Et av fotoene er en collage hvor Roald Amundsen er liksminket og omgitt av historiske fotodokumenter fra ekspedisjoner og hendelser hvor fiktive superhelter poserer sammen med historiske skikkelser. Supermann er i Borgans historieomskrivning med på en av Amundsens ekspedisjoner. Ved å plassere fiksjonselementer i en historisk kontekst, smitter fiksjonsuniverset over på den aksepterte historien.
Både black metal kulturen og Amundsen dyrker en positur hvor man går seirende ut innenfor rammen av autentisk natur og selvpining. Den kontrollerte villskapen kan figurere som masker, slik vi ser det i black metallenes liksminkede ansikter eller i helteposituren som setter sluttpunkt for erobringen av sydpolen. Begge deler er – antydes det – like mye en konstruksjon som fortellingene om supermann.

I rommet står også et arkivskap som inneholder islandskap i plastelina. De arkiverte tablåene utspiller diskrete dramaer: små menneskefigurer klynger seg til klippene mens større dresskledde skikkelser skuer ut over isødet. Vi kan tenke oss at de arkiverte landskapene er metaforer for menneskets kamp med naturen, men også i forhold til de store menn, helteskikkelsene som arkiveres i nasjonens historie som idealtyper. Borgans historierevisjon fremstår her på et mer billedlig og skulpturalt plan, hvor arkivskapet danner en distinkt ramme for hvordan historiske begivenheter arkiveres.